Uiteindelijk is het doel van een jaarplan natuurlijk dat de organisatie in actie komt. Als je geen actie onderneemt gebeurt er immers niets. Acties formuleren is de laatste stap in het maken van een A3 jaarplan.

Wat is een actie?

Een actie zelf behoeft eigenlijk weinig uitleg. Het is iets dat iemand daadwerkelijk gaat doen. Een goede actie heeft een duidelijk eindresultaat. Als het eindresultaat behaald is, is de actie voltooid.

Een goede actie is dan ook zo geformuleerd dat deze afvinkbaar is. Hoe duidelijker het is wanneer de actie klaar is, des te gemakkelijker is het om de actie ook op te pakken. Het blijft dan niet in het midden liggen wat er écht moet gebeuren.

Koppelingen met resultaten

Wanneer je je acties invoert in je jaarplan koppel je elke actie aan een resultaat. Daarmee geef je aan welke acties bijdragen aan welk resultaat, en daarmee ook aan welke succesbepalende factor (want resultaten zijn natuurlijk gekoppeld aan de SBF’en).

Door het actieoverzicht te gebruiken weet je welke acties dus direct bijdragen aan welke succesbepalende factoren. Hierdoor weet je dat de acties die je doet ook daadwerkelijk bijdragen aan de richting van de organisatie.

De verschillende organisatiegebieden

Acties met de A3 methodiek zijn onderverdeeld in 5 verschillende organisatiegebieden. Deze gebieden zijn:

  1. Leiderschap: Welk leiderschap is er in de organisatie benodigd om de resultaten te behalen?
  2. Strategie en beleid: Op welke terreinen moet er nog gezocht worden naar een betere strategie, of meer informatie opgedaan worden?
  3. Management van Medewerkers: Wat hebben de medewerkers nodig om de resultaten te behalen?
  4. Management van Middelen: Welke middelen (inclusief relaties met leveranciers) heb je nodig?
  5. Management van Processen: Welke processen in de organisatie wil je aanpassen om de resultaten te behalen?

Door goed na te denken over deze terreinen weet je zeker dat je goed hebt nagedacht over hoe je de resultaten wilt bereiken.

Vergelijkbare berichten