In deze video leggen we je uit hoe je je prestatie-indicator meer SMART kunt maken door stap voor stap 3 indicatoren te verbeteren.

Doelen volgen uit het verhaal

Voordat je begint met het SMART maken:

Je probeert met je jaarplan een verhaal te vertellen. Hieruit volgen de doelen. De doelen zijn niet onderdeel van het verhaal, maar maken hier onderdeel van uit.

Door de doelen heel concreet te formuleren heb je een houvast tijdens het gesprek, en een onderlegger om erover in gesprek te gaan. Daarom moet je het gesprek juist evaluerend aangaan.

Je gebruikt je doel niet om af te rekenen, maar

Waarom SMART?

 • Het maakt je doel helder en concreet
 • Het zorgt dat het doel past binnen de richting van jouw plannen
 • Het zorgt dat je ook daadwerkelijk je doel zult bereiken

Wat is SMART?

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

SMART is ook vooral niet zwart-wit. Het gaat erom dat je een doel formuleert dat goed voor jou werkt.

De drie voorbeelden:

 1. Onze medewerkers zijn tevreden
 2. We hebben genoeg geld verdient
 3. We zijn tevreden met de samenwerking met onze leveranciers

Specifiek

Hoe kunnen we de doelen specifieker maken? Vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld. “Waar zijn onze medewerkers dan tevreden over? Afhankelijk waarvan je graag wil dat ze tevreden over zijn

Geld kan best een vage term zijn. Veel duidelijker is als het het over Omzet hebt, of over binnengehaalde projecten, gedraaide uren, etc.

Ook samenwerking is een vaag begrip. Welk onderdeel in de samenwerking vind jij van belang? Waar leg je de focus? Kun je dit doel specifieker maken?

Meetbaar

Veel mensen hebben vaak moeite om het resultaat meetbaar te maken. Tevredenheid is lastig te meten. Je kunt een score meten, maar de tevredenheid zelf eigenlijk niet. Een stap verder is het van belang om te bepalen hoe je de score gaat meten.

Vergelijkbare berichten