Welke succesbepalende factoren voor jouw organisatie belangrijk zijn bepaal je natuurlijk zelf. Jij weet zelf immers welke doelen je wil bereiken. Het kan echter soms wel een goed idee zijn om voorbeelden te gebruiken ter inspiratie.

De voorbeelden hier zijn verdeeld in de verschillende stakeholders, ook wel resultaatgebieden genoemd. Als je moeite hebt met een succesbepalende factor kan je per stakeholder opzoek naar inspiratie.

Inwoners, ondernemers en partners

 • Dynamisch leren
 • Oplossingsgericht werken met studenten en ouders
 • Opleidingsaanpak is persoonsgericht
 • Student voelt zich gezien en begrepen
 • Betrouwbare en innovatieve samenwerkingspartners

Medewerkers

 • Beter functionerende teams waarin ontwikkeling en innovatie centraal staat
 • Competente en enthousiaste medewerkers
 • Goede samenwerking tussen de afdelingen
 • Medewerkers ervaren kernwaarden
 • Lerende teams en organisatie

Bestuur

 • Automatisering en verbeteren sturing
 • Effectieve en doelmatige besteding van middelen
 • Consistente en transparantie dienstverlening naar studenten
 • Kwalitatief goed onderwijs bieden
 • Hoger onderwijsrendement

Maatschappij

 • Stimuleren van duurzame dienstverlening
 • Inzet van maatschappelijke partners voor ontwikkelingen van studenten
 • Bijdragen aan welbevinden van de meer kwetsbare kinderen (armoede, veiligheid, etc.)
 • Participatie van studenten en medewerkers in maatschappelijke projecten
 • Bekendheid in de regio

Vergelijkbare berichten