Welke succesbepalende factoren voor jouw organisatie belangrijk zijn bepaal je natuurlijk zelf. Jij weet zelf immers welke doelen je wil bereiken. Het kan echter soms wel een goed idee zijn om voorbeelden te gebruiken ter inspiratie.

De voorbeelden hier zijn verdeeld in de verschillende stakeholders, ook wel resultaatgebieden genoemd. Als je moeite hebt met een succesbepalende factor kan je per stakeholder opzoek naar inspiratie.

Inwoners, ondernemers en partners

 • Veilige zorg bieden
 • Goed georganiseerde begeleiding door het complete proces
 • Patiëntgerichte zorg
 • Chronische zorg zo lang mogelijk thuis door netwerkzorg
 • Patiëntenzorg op een kwalitatief hoog niveau

Medewerkers

 • Ondernemende en betrokken medewerkers
 • Competente en enthousiaste medewerkers
 • Goede samenwerking tussen de afdelingen binnen de gehele zorginstelling
 • Uniforme elektronische uitwisseling van patiëntengegevens
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Bestuur

 • Automatisering en verbeteren sturing
 • Vooroplopen in klinische zorg
 • Sturing op basis van vertrouwen en verbinding
 • Kwaliteitszorg op hoger niveau
 • Versterking financiële uitgangspositie

Maatschappij

 • Stimuleren van duurzame dienstverlening
 • Inzet van maatschappelijke partners bij ondersteuning patiënten
 • Kennisdeling met zorginstellingen in de regio
 • Participatie van medewerkers in maatschappelijke projecten
 • Bijdrage leveren aan het bereiken van de Global Goals in de regio

Vergelijkbare berichten