Welke succesbepalende factoren voor jouw gemeente belangrijk zijn bepaal je natuurlijk zelf. Jij weet zelf immers welke doelen je wil bereiken. Het kan echter soms wel een goed idee zijn om voorbeelden te gebruiken ter inspiratie.

De voorbeelden hier zijn verdeeld in de verschillende stakeholders, ook wel resultaatgebieden genoemd. Als je moeite hebt met een succesbepalende factor kan je per stakeholder opzoek naar inspiratie.

Inwoners, ondernemers en partners

 • Klantgericht
 • Oplossingsgericht werken met inwoners en partners
 • Proactief en transparant met inwoners en ondernemers samenwerken
 • Innovatieve digitale dienstverlening aan inwoners
 • Versterking zelfredzaamheid dorpen en kernen

Medewerkers

 • Ondernemende en betrokken medewerkers
 • Competente en enthousiaste medewerkers
 • Goede samenwerking tussen de afdelingen
 • Aantrekkelijke werkgever
 • Verbindend leiderschap

Bestuur

 • Automatisering en verbeteren sturing
 • Vergroten flexibiliteit en wendbaarheid
 • Nauwe samenwerking met regiogemeenten
 • Risicomanagement ruimtelijke ontwikkeling
 • Versterking financiële uitgangspositie

Maatschappij

 • Stimuleren van duurzame dienstverlening
 • Participeren in regionale samenwerkingsverbanden
 • Maatschappelijke betrokkenheid tonen
 • Participatie van medewerkers in maatschappelijke projecten
 • Bijdragen aan het behalen van de Global Goals

Vergelijkbare berichten