Het sturen aan de hand van de wensen van jouw verschillende belanghebbenden verhoogt de kans op lange termijn succes. Om je missie en visie te vertalen door de ogen van verschillende belanghebbenden, gebruiken we in de A3 methodiek succesbepalende factoren.

Om deze succesbepalende factoren te bepalen helpt het om de juiste vragen te stellen. Maar welke vragen kun je stellen om de wensen van belanghebbenden om te zetten in succesbepalende factoren? In het algemeen kan je voor alle belanghebbenden twee vragen stellen om de succesbepalende factoren te achterhalen:

 1. Hoe ziet de belanghebbende jouw organisatie?
 2. Wat kan je doen om van de belanghebbende een hogere waardering te krijgen?

Deze vragen zijn de basis, maar nog erg algemeen. Wat we hier al wel uit weten is dat het gaat om de waardering die de verschillende belanghebbenden hebben voor onze organisatie. Om dit nog scherper te krijgen is het goed om de vragen specifeker af te stemmen over de belanghebbende waar we het over hebben:

Klanten en partners

De klanten zijn misschien wel de belangrijkste stakeholder. Dit is de doelgroep waarvoor je je product of dienst daadwerkelijk levert. Jouw partners helpen je om deze producten en diensten te realiseren. De waardering van klanten en partners vindt je door de volgende vragen te stellen:

 • Hoe zien de klanten en partners jouw producten of diensten?
 • In hoeverre zijn de klanten en partners tevreden met jouw producten, diensten en samenwerking?
 • Hoe kan je jouw klanten en partners meer aan je organisatie binden.

Afhangend van jou klanten, jouw producten of diensten en de samenwerking die je hebt met jouw partners verschilt wat succesbepalende factoren zijn voor jouw organisatie. Succesbepalende factoren bepaal je door deze vragen te stellen, en de factoren te definiëren die jullie, als organisatie, daarin écht belangrijk vinden.

Enkele voorbeelden:

 • Een bierbrouwerij kan bijvoorbeeld als strategie hebben dat ze goed wil samenwerken met de horeca om bier optimaal ter beschikking te stellen. In dit geval kan een succesbepalende factor zijn: Een hechte relatie met onze directe afnemers
 • Een school die het belangrijk vind om elk niveau evenveel te stimuleren om te leren zou als succesbepalende factor kunnen hebben: Gelijkwaardige talenontwikkeling op alle leerlingsniveaus
 • Een jeugdsport vereniging die graag leden aan zich wil binden zou als succesbepalende factor kunnen hebben: Leden hebben onderling een goede relatie

Wat jouw succesbepalende factoren in de praktijk zijn heeft in hoge mate te maken met de richting die jij kiest. Wat is hetgeen dat jij echt belangrijk vind? Waar focus je op? Hoe zorg jij ervoor dat jouw klanten je meer waarderen?

Medewerkers

De medewerkers zijn essentieel voor het succes van jouw organisatie. Organisaties die zich focussen op gezonde en gemotiveerde medewerkers hebben een gezondere basis om met hun doelen aan de slag te gaan. Stel je voor dat elk jaar de helft van je medewerkers vertrekt omdat ze niet tevreden zijn. Hoe lukt het dan om je te focussen op de andere resultaten die je wil behalen?

 • Hoe denken de medewerkers over de organisatie?
 • Zitten alle medewerkers op de juiste plek met de juiste middelen om hun werk succesvol uit te kunnen voeren?
 • Wat hebben medewerkers nodig om gemotiveerd naar hun werk te gaan?

Wat jouw organisatie nodig heeft voor het succes van de organisatie hangt af van jouw organisatie en de medewerkers. Elke organisatie is hierin anders. Het is afhankelijk van de structuur van je organisatie, alsmede de cultuur, het type management en de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan.

 • Een school die het belangrijk vindt dat docenten zich door kunnen ontwikkelen kan als succesbepalende factor hebben: Doorstudeer mogelijkheden voor al onze docenten. Bedenk hierin ook bijvoorbeeld dat docenten een heel andere rol zullen hebben dan de schoolleiding of ondersteuning binnen de school. Wellicht heeft dit ook invloed op de focus die aanwezig is voor de verschillende groepen.
 • Een jeugdsport vereniging kan het belangijk vinden om de vrijwilligers aan zich te binden. Dan is een succesbepalende factor Enthousiaste en betrokken vrijwilligers.
 • Een bierbrouwerij merkt aan de andere kant dat een goede samenwerking tussen afdelingen binnen de gehele brouwerij belangrijk is voor de motivatie van medewerkers. Dan wordt de succesbepalende factor: Goede samenwerking en communicatie tussen alle afdelingen

Maatschappij

De maatschappij is soms een lastige stakeholder om over na te denken in termen van succesbepalende factoren. De factoren die je hiein opstelt zijn relevant voor het beeld dat er in de maatschappij leeft rond jouw organisatie. Ook hierin gaat het om de waardering van jouw organisatie, vanuit de ogen van deze stakeholder. Ofwel, je kunt de volgende vragen stellen om voor jezelf een beeld te vormen over de manier waarop de maatschappij jouw organisatie waardeert:

 • Wat bieden we de maatschappij?
 • Wie kunnen we een stap verder brengen buiten onze primaire processen om?
 • Wat kan ik doen om het milieu te verbeteren?

Als je antwoorden wilt geven op deze vragen kun je denken aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe je bijdraagt aan de SDG’s, hoe je op de juiste manier voldoet aan wet- en regelgeving of aan het beeld dat de maatschappij van jouw heeft.

 • Een school kan de maatschappij bijvoorbeeld ondersteunen door leerlingen te stimuleren om een bredere bijdrage aan de samenleving te bieden. Dan wordt de succesbepalende factor voor de maatschappij: “Leerlingen die een brede bijdrage leveren aan de maatschappij”
 • Een jeugdsportvereniging wil aan de andere kant bekendheid in de regio creëren. Dan wordt de SBF: “Bekendheid in de regio”
 • En voor de bierbrouwerij kan het belangrijk zijn om in te spelen op de duurzaamheidsveranderingen in de maatschappij. Dan kan de succesbepalende factor worden: “Duurzame productiefaciliteiten”

Bestuur en financiers

Het bestuur en de financiers sturen de organisatie aan en zijn daarmee verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. Zij vinden vaak met name de zakelijke resultaten belangrijk. Maken we wel genoeg winst? (of draaien we niet teveel verlies). Welke concrete producten moeten we ontwikkelen? Het is belangrijk om een hoge waardering te krijgen van jouw financiers en bestuur. Je kan de succesbepalende factoren vinden door de komende vragen te stellen:

 • Waarom financieren de financiers jouw organisaties?
 • Wat is het doel van je bestuur en financiers?
 • Hoe houd je jouw bestuur en financiers tevreden?

Ook hierin verschilt de factor natuurlijk op basis van de eisen die er binnen jouw organisatie leven. De ene organisatie is vooral gericht op het financieel gezond houden, terwijl de andere organisatie continu wil doorontwikkelen met nieuwe producten.

 • Een sportvereniging houdt de sponsoren tevreden door veel zichtbaarheid te geven aan de sponsoren. In dat geval is de SBF: “Sponsoren de zichtbaarheid geven die ze verdienen”.
 • De schoolleiding van een school kan tevreden zijn als de begroting sluitend is. (een school hoeft immers geen winst te maken). Dan is de succesbepalende factor bijvoorbeeld: “Een financieel gezonde begroting & realisatie”
 • Het bestuur van de bierbrouwerij kan tevreden zijn als er elk jaar een nieuw product op de markt wordt gebracht. Dan is de succesbepalende factor: “Continu nieuw ontwikkelen van smakelijke producten”

Focus op de juiste factoren

Met hulp van deze vragen zul je al een aantal succesbepalende factoren hebben gevonden. Echter, juist met het A3 jaarplan is het van belang om focus aan te leggen. Vanuit de A3 methodiek wordt geadviseerd om tussen de 7-9 succesbepalende factoren te definiëren. Als je er teveel definieert verlies je focus en heb je een groot risico dat je je niet daadwerkelijk kunt focussen op je resultaten.

Vergelijkbare berichten