De missie en visie vormen het startpunt van strategische keuzes en plannen in je organisatie. Een missie geeft aan wat het bestaansrecht van jouw organisatie is. Een duidelijke visie bepaalt de stip op de horizon. Dit richtpunt geburik je als kompas om plannen, strategie en beleid te ontwikkelen.

Een manier om de missie en visie op te stellen is aan de hand van vier stappen.

  1. Bepaal de doelgroep, zodat je weet voor wie deze visie van belang is
  2. Bepaal wat je waarom voor de doelgroep doet? (missie)
  3. Bepaal je toekomst scenario. Waar wil je naartoe? (visie)

Stap 1: Wie zijn jouw stakeholders?

Op wie richt jouw organisatie zich? Wie zijn er van belang voor jouw organisatie? Als je geen duidelijk antwoord hebt op deze vragen, weet je ook niet goed wat je voor hen kunt doen.

Een organisatie dealt met verschillende stakeholders. In je visie geef je aan voor elk van deze stakeholders hoe je de komende jaren invulling geeft aan je missie. Je kunt verschillende uitgangspunten door de bril van verschillende stakeholders zien. In de A3 methodiek hanteren we 4 verschillende groepen:

  • Klanten en Partners
  • Medewerkers
  • Maatschappij
  • Bestuur en Financiers

Denk bijvoorbeeld aan een rollator verkooppunt. Als we naar de doelgroep “Klanten en Partners” kijken, wie zijn dan de voornaamste groep?

De doelgroep van een rollator verkooppunt kan bijvoorbeeld 65-plussers zijn die moeite hebben met bewegen zijn. Een ander rollator verkooppunt kan zich dan weer richten op kinderen die door ziekte ondersteuning bij het lopen nodig hebt. De verschil in de doelgroep heeft een impact in hoe je het product op de markt brengt en hoe het product eruit ziet.

Vraag aan de medewerkers wie zij helpen met hun oplossingen en wie zij als de doelgroep zien. Dit geeft je duidelijkheid over de eenduidigheid van de doelgroep over alle facetten. Daarbij heb je meteen duidelijk welke afdeling of welk facet een andere doelgroep heeft dan de anderen in de organisatie.

Stap 2: Wat doe je voor jouw doelgroep?

In deze stap vorm je inhoud voor jouw missie. Een missie beschrijft het antwoord op de volgende vragen

  1. Wat doen we voor onze belanghebbenden?
  2. Waarom doen we dit voor die personen?

De waarom-vraag is hierin heel belangrijk. Aan de hand van de waarom vraag kan je achterhalen wat je werkelijk aan jouw belanghebbenden biedt.

De bibliotheek ‘De Bieb’ kan bijvoorbeeld aangeven dat ze mensen boeken uitlenen. Dit zou de bibliotheek als missie kunnen plaatsen. Echter geeft dit niet aan welk probleem de werkelijk oplossen voor de mensen en waarom de mensen naar de bibliotheek gaan. Dit is fysiek wat een bibliotheek doet, maar als organisatie wil je buiten de kaders denken. Dit achterhaal je door te vragen waarom ze dit doen en welke probleem de bibliotheek oplost voor hun belanghebbenden?

Een bibliotheek lost bijvoorbeeld het probleem op dat mensen veel willen lezen maar het niet kunnen betalen om allerlei boeken te kopen. De oplossing die een bibliotheek biedt is dan: mensen laagdrempelig de mogelijkheid geven om informatie te kunnen vinden en kennis op te doen.

Hierbij kan je de missie opstellen: De Bieb is een bibliotheek die mensen laagdrempelig de mogelijkheid geeft om informatie te vinden en kennis op te doen.

Het is goed om voor jouw organisatie na te denken over welk probleem je op dit moment oplost met jouw producten en diensten. Dit geeft je jouw missie en kan je vervolgens gebruiken voor het vinden van je toekomstscenario.

Stap 3: Hoe ziet de toekomst eruit?

Nu de missie duidelijk is, kan je de visie ontwikkelen. Een visie geeft weer wat jouw toekomstbeeld is. Daarom kijken we in deze laatste stap naar de toekomst. Wat zijn de ontwikkelingen in de wereld, (of juist regionaal)? Wat wil je met jouw organisatie bereiken? Durf hierbij groots te denken. Formuleer het als stip op de horizon, een ideaal beeld waar je uiteindelijk naartoe wil.

Pink Ribbon heeft bijvoorbeeld als droom om borstkanker te genezen en voorkomen. Dit is groots en geeft ze bij alles wat ze doen een focuspunt.

Bij het bedenken van dit toekomstbeeld is het van belang in het oog te houden wat de missie is van de organisatie. Zoals ik eerder al zei is het doel van De Bieb om mensen laagdrempelig de mogelijkheid te geven om informatie te kunnen vinden en kennis op te doen. Als dit het doel is van de bibliotheek, en je combineert dit met de ontwikkelingen van internet en digitale versies van boeken, wat is dan het toekomstbeeld van de bibliotheek?

Je zou kunnen denken dat de bibliotheek stappen zou moeten maken om een digitaal platform op te zetten. Of misschien zou de visie wel moeten zijn dat de bibliotheek expertisecentrum is van betrouwbare informatie. Of juist van ontspanning en interactie door mensen in verbinding te brengen met literatuur. Welk toekomstbeeld je kiest is aan de organisatie. Er zijn vele verschillende manieren om jouw missie vorm te geven. Welke focus leg je aan? Welk pad stippel je uit?

Het toekomstscenario aan de hand van de oplossing van het probleem voor de verschillende stakeholders vormt de visie van jouw organisatie. De visie geeft aan wat je wil bereiken in de toekomst en hoe je het probleem van jouw klanten in de toekomst wil blijven oplossen.

Vergelijkbare berichten