Welke prestatie-indicatoren voor jouw organisatie belangrijk zijn bepaal je natuurlijk zelf. Jij weet zelf immers concreet welke resultaten je wil behalen. Het kan echter soms wel een goed idee zijn om voorbeelden te gebruiken ter inspiratie.

Alle voorbeelden hier zijn geformuleerd als prestatie-indicator. Prestatie-indicatoren in je A3’tje zorgen ervoor dat je de resultaten in je eigen A3 meetbaar maakt.

Scholieren/studenten, ouders

 • Percentage van de studenten is tevreden over de veiligheid
 • Percentage van de studenten is tevreden over de studiebegeleiding
 • Het rapportcijfer van de opleidingen
 • Percentage ouders dat naar ouderavonden komt
 • Percentage ouders dat zich betrokken voelt bij de school
 • Tevredenheidscijfer van ouders over onderwijs van leerlingen

Stage- en partnerbedrijven

 • Waarderingscijfer van opleiding door stagebedrijven
 • Percentage stagebedrijven dat meer stages van onze school aan wil nemen
 • Aantal kennisdelingsmomenten tussen partnerbedrijven en studenten

Medewerkers

 • Percentage ziekteverzuim
 • Ervaren werkdruk van onze medewerkers (score 1-5)
 • Waardering van de samenwerking en betrokkenheid tussen afdelingen (score 1-5)
 • Aantrekkelijkheid school als werkgever
 • Percentage uren besteed aan innovatie
 • Waardering van medewerkers over het werkklimaat

Bestuur

 • Percentage van de teams die binnen de begrotingskaders blijven
 • Tevredenheidscijfer van studenten over informatievoorziening
 • Aantal leerlingen
 • Cijfer voor kwaliteit van het onderwijs

Maatschappij

 • Percentage inzet duurzame energie van schoolgebouwen
 • Aantal Global Goals initiatieven
 • Aantal gehouden maatschappelijke projecten
 • Percentage leerlingen dat een maatschappelijk verantwoordelijke stage heeft

Vergelijkbare berichten