Welke prestatie-indicatoren voor jouw organisatie belangrijk zijn bepaal je natuurlijk zelf. Jij weet zelf immers concreet welke resultaten je wil behalen. Het kan echter soms wel een goed idee zijn om voorbeelden te gebruiken ter inspiratie.

Alle voorbeelden hier zijn geformuleerd als prestatie-indicator. Prestatie-indicatoren in je A3 jaarplan zorgen ervoor dat je de resultaten in je eigen A3 meetbaar maakt.

Inwoners, ondernemers en partners

 • Percentage inwoners met zinvolle dagbesteding
 • Gemiddelde duur wachttijd tot behandeling klachten
 • Percentage opdrachten nagekomen conform afspraken
 • Klanttevredenheidscijfer (score 1-10)
 • Percentage werkloosheid
 • Aantal nieuwe bedrijven in de gemeente

Medewerkers

 • Percentage ziekteverzuim
 • Ervaren werkdruk van onze medewerkers (score 1-5)
 • Waardering van de samenwerking en betrokkenheid tussen afdelingen (score 1-5)
 • Aantrekkelijkheid gemeente als werkgever
 • Percentage bezetting van de functies in flexibele schil

Innovatie & Informatie

 • Percentage uren besteed aan innovatie
 • Percentage systemen dat data kan uitwisselen volgens (inter)nationale standaarden
 • Aantal organisaties waarmee we vlekkeloos data uit kunnen wisselen
 • Percentage medewerkers dat beleid ondersteunt met data

Bestuur

 • Percentage bestuursopdrachten conform doelen en gestelde kaders
 • Percentage bezuinigingen gerealiseerd
 • Gemeente imago score

Global Goals

 • Aantal initiatieven dat aansluit op de Global Goals
 • Percentage inzet duurzame energie in gemeentelijke gebouwen
 • Aantal stage- en werkervaringsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Percentage sociale woningbouw

Vergelijkbare berichten