Voorbeeld jaarplannen

Wil jij even spieken hoe andere organisaties hun jaarplan maken? Dat kan zeker handig zijn als inspiratie voor je eigen jaarplan! De onderstaande jaarplannen zijn jaarplannen met de A3 methdodiek voor verschillende typen organisaties.

Bedrijfsstrategie

Onderwijs

Zorg

Hoe is een A3 jaarplan opgebouwd?

In een jaarplan geef je aan wat je het komend jaar wil bereiken. Helaas worden er hierin vaak wollige, vage verhalen geschreven waardoor het jaarplan geen houvast geeft om de plannen ook daadwerkelijk te bereiken. Hierdoor belanden de plannen onder in de la.

Maar gelukkig kan het ook anders! Door een kort, duidelijk plan te maken dat je elke dag kunt bekijken om te checken of je nog op koers ligt om je doelen te behalen.

Een A3 jaarplan gaat uit van een duidelijke splitsing tussen richting, resultaat en uitvoering.

  1. De richting van het jaarplan wordt gevormd door de missie en visie. In het A3 jaarplan vertalen we deze naar succesbepalende factoren: Wat vind jij komend jaar nu echt van belang om invulling te geven aan de missie en visie van de organisatie?
  2. De resultaten in het jaarplan worden geformuleerd als duidelijke, meetbare prestatie-indicatoren. Door de resultaten meetbaar te maken zorg je ervoor dat je tijdens het jaar kunt meten of je de beoogde resultaten ook behaald.
  3. In de uitvoering geven we aan wat we moeten doen om die resultaten te behalen. Wat passen we in de organisatie aan om deze doelen te bereiken?

In dit artikel leggen we uitgebreider uit hoe een A3 jaarplan werkt

Meer voorbeelden