Het A3 gesprek

Het A3 gesprek

Om van het A3 jaarplan een levend document te maken is het A3 gesprek van groot belang. De tweede pijler van de A3 methodiek is dan ook het A3 gesprek. Tijdens het A3 gesprek ga je met elkaar in gesprek over het jaarplan. Je bespreekt de successen, de verbeterpunten en bepaalt wat je aanpast aan…