De behoefte aan leiderschap hangt af van de situatie en het team of de afdeling. Heeft het team behoefte aan coachen of sturen bij de A3 methodiek?

Sturen of coachen

Voor je bewust kan kiezen voor een van beide, is het belangrijk te weten de verschillen zijn.

Sturend leiding geven is een manier van leiding geven waarbij de manager instructies geeft en toezicht houdt op het vervullen van taken. Hierbij vertel je iemand wat het doel is en hoe een goed resultaat eruitziet. In sommige gevallen maak je ook een plan om dit stap-voor-stap te bereiken. De manager lost de problemen op en neemt beslissingen.

Coachend leiding geven is meer vanuit de mens gericht leiding geven. Hierbij ondersteun je jouw medewerkers door hulp te bieden, mee te denken en te coachen. Dit zorgt ervoor, dat jou medewerkers zichzelf doorontwikkelen, eigen verantwoordelijkheid krijgen en ruimte krijgen voor eigen keuzes. De manager ondersteunt bij problemen en laat teams zelf beslissingen nemen.

Deze manieren van leiding geven, verschillen van elke op meerdere punten. Hieronder zijn een aantal punten uitgelegd.

 Sturend leiding gevenCoachend leiding geven
Ondersteuningmensen duidelijk vertellen wat, hoe, waar en wanneer ze iets moeten doen en daarna nauwgezet toezicht houden op hun prestatienaar mensen luisteren, hen ondersteunen en aanmoedigen bij hun inspanningen en het hen gemakkelijker maken om betrokken te zijn bij probleemoplossing en besluitvorming.
SturingSturing komt vanuit managementZelfsturing
VerantwoordelijkheidLigt bij managerLigt bij de teams en afdelingen
Individueel of groepIndividuele verantwoordelijkheidGroepsgevoel
EigenaarschapManagerMedewerkers
AfhankelijkheidMedewerkers zijn afhankelijk van de sturing van managerMedewerkers werken onafhankelijk van de manager
Ruimte voor beslissingenManager neemt beslissingenManager geeft ruimte voor eigen keuzes
Gericht opKorte termijn (doelen bereiken, taken afronden)Lange termijn (gedragsverandering, persoonlijke ontwikkeling)
Reactie op problemenBeoordelen, aanspreken en corrigerenFeedback geven, ondersteunen, inzicht geven in impact van acties

Keuze voor sturen of coachen

De A3 methodiek is gericht op de lange termijn verandering van de organisatie. De voorkeur ligt dan ook op coachend leiding geven. Als je begint met de A3 methodiek ga dan met je team opzoek naar de acties en prestatie indicatoren die de gewenste doelen bereiken.

Richt je op de bewustwording en het ondersteunen in het maken van onderbouwde keuzes. Zo geef je de teamleden de verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze zelf hebben gemaakt en de te bereiken resultaten. In het eerste jaar hebben de teams meer ondersteuning nodig dan in de jaren daarna. De ondersteuning kan bestaan uit het faciliteren van een dag waarbij het team hun jaarplan invult, het geven van uitleg over de A3 jaarplannen of het A3 gesprek, het coachen in zelfsturing en het geven van feedback.

Vergelijkbare berichten