Welke acties voor jouw organisatie belangrijk zijn bepaal je natuurlijk zelf. Je weet zelf namelijk welke prestatie indicatoren en succesbepalende factoren je wil bereiken. Het kan soms helpen om voorbeelden ter gebruiken te inspiratie en als hulpmiddel voor de formulering.

Bij elke organisatiegebied zijn voorbeelden gegeven om je zicht te geven op wat voor type acties hieronder vallen.

Leiderschap

 • Managers maken zelf gebruik van data-gedreven werken
 • Ambassadeurs binnen de afdelingen stimuleren collega’s om onderdeel uit te maken van regionale samenwerkingsverbanden
 • Stimuleren Sustainable Development Goals (SDG’s) projecten door agendering op alle overleggen
 • Resultaatgerichte doelen kort-cyclisch met medewerkers gedeeld
 • Managers ge-audit op het naleven van de code van good governance.

Strategie en beleid

 • Ontwikkelplan voor geïnventariseerde innovaties beschikbaar
 • Invulling van good governance 2.0 beschikbaar
 • Beleid over omgang met veranderingen in plannen en processen opgezet
 • Toetsing of de strategiekaders matchen met de SDG implementatie beschikbaar
 • Beleid beschikbaar over percentage van woningbouw dat sociaal moet zijn bij elk nieuwbouw project

Management van medewerkers

 • Scholing van medewerkers i.c.m. de automatisering gerealiseerd
 • Met medewerkers maandelijks gesprek over plezier en werkklimaat gerealiseerd
 • Informele contactmomenten voor medewerkers ingepland
 • Teamleiders getraind op visie-gericht leiderschap
 • Medewerkers ruimte gegeven om plannen te maken voor innovatie

Management van middelen

 • Samenwerking met academici om onze innovatie te stimuleren gerealiseerd
 • Digitalisering van dossiers, werk en handtekening gerealiseerd
 • Budget voor SDG projecten vrijgemaakt
 • Jaarafspraken over benodigde capaciteit voor (klinisch) onderzoek gerealiseerd
 • Dashboard voor Sociaal Domein i.s.m. ICT gerealiseerd

Management van processen

 • Verbeterplan patiëntprocessen van afdelingen beschikbaar
 • Maandelijkse monitor op ziekteverzuim en kort-cyclisch bijsturen daarvan beschikbaar
 • Checklist ingebouwd voor relevantie projecten en SDG
 • Check op sociale woningbouw in proces voor nieuwbouw projecten geïmplementeerd
 • Duidelijke procedure voor begeleiding klanten gedefinieerd

De acties hangen natuurlijk af van de desbetreffende prestatie indicatoren. Als acties behorende bij specifieke prestatie indicatoren wil zien, raad ik je aan de voorbeeld jaarplannen te bekijken op onze website. We hebben hier meerdere ingevulde voorbeeld jaarplannen staan die je als inspiratie of hulpmiddel voor de formuleren in kan gebruiken.