Voor het opstellen van jouw A3 jaarplan kan je onderscheidt maken tussen het growing en going concern. Heb jij er bewust over nagedacht welke keuzes je hierin hebt en hoe je deze in je jaarplan invult. In dit artikel geef ik uitleg over de verschillen, keuzes en de invulling.

Going en growing concern

Voor het maken van een onderscheidt tussen going en growing concern is het belangrijk om eerst te begrijpen wat ze inhouden.

Onder het going concern vallen de standaard acties en taken. Dit zijn ook de acties komende uit de standaard processen binnen de organisatie. Deze acties en taken komen geregeld langs en de afdelingen weten hoe ze hiermee omgaan. Onder going concern valt bijvoorbeeld het salesproces en de primaire processen in de organisatie. Deze zaken lopen door en zullen zonder interventie op dezelfde manier doorlopen worden.

Op het moment dat je veranderingen of verbeteringen door wil voeren op deze processen of andere activiteiten in de organisatie, kom je bij growing concern uit. Het growing concern zijn de zaken die je wil veranderen en die een groei doormaken. Dit kan een verandering in je salesproces of je primaire processen zijn. Je herkent growing concern aan de veranderwens die hieraan ten grondslag ligt.

Een voorbeeld: De afdeling sociale zaken van de gemeente schrijft jaarlijks beleid voor bijvoorbeeld alcoholgebruik onder jongeren. De beleidsmedewerkers maken het beleid op basis van de beleidsstukken en resultaten van het jaar daarvoor. De gemeente wil dit in de komende jaren anders oppakken door meer data-gedreven te gaan werken. De eerste stap hierin is de onderbouwing van keuzes op basis van data.

In dit voorbeeld is het maken van beleid op basis van beleidsstukken en resultaten van het voorgaande jaar going concern. Dit is een standaard proces dat de beleidsmedewerkers doorlopen. Er is een veranderwens naar data-gedreven beleid. Deze veranderwens valt onder growing concern.

Een ander voorbeeld gaat over de werkdruk onder de medewerkers. De medewerkers van een ziekenhuis hebben een hoge werkdruk. Ze werken hard om de patiënten te ondersteunen en van de beste zorg te voorzien. Deze hoge werkdruk heeft echter zijn weergave op de medewerkers zelf. Medewerkers hebben hierdoor een hoger ziekteverzuim en lopen hierdoor sneller tegen een burn-out aan. Het voorbeeld ziekenhuis wil hier een stokje voorsteken. In de komende jaren willen ze de werkdruk en het ziekteverzuim verlagen. In dit geval is het harde werken onder hoge werkdruk going concern en het verlagen van werkdruk en ziekteverzuim growing concern. De verlagingen zijn namelijk veranderingen in de huidige manier van werken.

Keuze voor going en/of growing

In principe kun je er zelf voor kiezen op welke manier je jouw A3 jaarplan opstelt. Er zijn hierin drie mogelijkheden. Je kan een A3 jaarplan maken voor going concern, voor growing concern of voor beide.

De A3 methodiek richt zich op het verbeteren, versterken en vernieuwen van je organisatie. De beste resultaten behaal je dan ook als je met je A3 jaarplan focust op het growing concern. A3 zorgt er namelijk voor dat je regelmatig kritisch kijkt naar de organisatie en verbeterd waar nodig. Hierdoor kan je de A3 methodiek toepassen als het sturing op het continu verbeteren van jouw organisatie.

Geregeld zien we organisaties naast growing concern ook enkele going concern zaken opnemen. Dit zijn de zaken die ze in vorige jaarplannen in growing hadden staan en waarvan ze nog een jaar willen checken of die resultaten en processen nu al going concern opgepakt worden. Ook zie je dat hier zaken staan die cruciaal zijn voor de organisatie en wat bij verandering van de resultaten zorgt voor een veranderwens. Als je bijvoorbeeld software verkoopt en de software heeft incidenten, zoals het verliezen van informatie of het ligt er een week uit, dan wil je direct een veranderproces starten. Het is dan fijn om dit als prestatie indicator mee te nemen in je jaarplan en acties toe te voegen als dit zich voor zou doen.

Invulling in je A3 jaarplan

In je jaarplan kan je het verschil tussen going en growing concern aangeven door te laten zien of de prestatie indicator een stuurindicator is. Een stuurindicator is een prestatie indicator dat je gebruikt om de organisatie op te sturen. Dit zijn de indicatoren waar je een veranderwens voor hebt, bijvoorbeeld het verlagen van de werkdruk of data-gedreven gaan werken. Aan een stuurindicator horen acties gekoppeld te zijn, die deze prestatie indicator beïnvloeden. Als je dit niet doet, dan zal je ook voor deze indicator geen verandering teweeg brengen in de organisatie.

In A3 online kan je met een vinkje aanzetten of de prestatie indicator wel of niet een stuurindicator is. Als het een stuur indicator is, zie je een blauw kompasje bij de prestatie indicator.

Vergelijkbare berichten