Raak jij wel eens verloren in ‘de waan van de dag’? Misschien zelfs elke dag? We hebben het idee erg druk te zijn, maar wat bereiken we nu eigenlijk op een doorsnee werkdag?

Als jij met deze vragen zit is er een grote kans dat je te weinig focust op de resultaten die je wil bereiken. Als je niet voor ogen hebt welke resultaten je wil bereiken, is het risico dat je heel druk bent zonder dat je echt daadwerkelijk stappen zet. De oplossing? Resultaatgericht werken!

Wat is resultaatgericht werken?

Simpel gezegd wil resultaatgericht werken zeggen dat je begint met een resultaat voor ogen voordat je acties onderneemt. Bij alle acties die je uitvoert heb je een duidelijk beeld wat het eindresultaat is dat je ermee bereikt.

Dat resultaat moet natuurlijk wel een beetje ‘slim’ geformuleerd zijn. Elke actie heeft een resultaat, maar het is hierbij van belang om iets dieper na te denken over wat dat resultaat eigenlijk voor nut heeft. Stel, je maakt een Excel rapportage, dan is het eindresultaat natuurlijk dat er een rapportage is ontwikkeld, maar dat is niet het resultaat waar we het hier over hebben.

Het gaat hierbij om het eindresultaat. Bijvoorbeeld: we willen ziekteverzuim in de organisatie terugdringen onder de 4%. Op het moment dat je start met dat doel voor ogen, kun je vast en zeker bedenken welke acties je kunt doen om dat uit te voeren.

Een van die acties zou kunnen zijn dat je eerst inzicht nodig hebt in hoe het er nu voor staat, en om dat te realiseren kan eerder genoemde rapportage handig zijn. Maar de reden waarom je het doet is anders.

We bepalen dus altijd eerst een resultaat: Wat wil je bereiken, om vervolgens te bepalen wat we gaan uitvoeren: Hoe gaan we dat resultaat bereiken?

Resultaatgericht werken met jouw team

Misschien vind je het zelf al lastig om écht resultaatgericht te werken. Des te lastiger wordt het wanneer je dit samen met jouw team probeert te doen. In ieder geval, dat is het geval wanneer er niet goed met elkaar wordt afgestemd.

Voor een team is het van cruciaal belang dat je de neuzen dezelfde kant op hebt, en dat je allen weet waar je naartoe aan het werken bent. Alleen op die manier kan je bepalen welke resultaten nu echt van belang zijn.

Om dat te realiseren worden er vaak jaarplannen gemaakt die aangeven wat je wilt bereiken het komende jaar. Deze jaarplannen zijn dan ook direct de handvatten om te monitoren of resultaatgericht werken ook echt de resultaten geeft die je wilt bereiken.

Resultaten bepalen op basis van een gekozen richting

We hebben het al iets eerder aangegeven dat het soms lastig kan zijn om het echte resultaat te behalen. Een rapportage maken is in principe wel een resultaat, maar niet iets waar de organisatie direct iets aan heeft.

Het is makkelijker om resultaten te formuleren wanneer je het omdraait. In plaats van bepalen wat het resultaat is van een actie, bepalen we welke acties nodig zijn om die resultaten te behalen. Maar hoe weet je nu welke resultaten wel of niet belangrijk zijn?

Je kunt alleen maar bepalen welke resultaten wel of niet belangrijk zijn als je weet waar je uiteindelijk naartoe wil. Als je weet wat voor jouw echt van belang is. Stel, je bent een manager en vindt de gezondheid van je medewerkers erg belangrijk. Dan kan ‘% ziekteverzuim onder de 4%’ een erg belangrijk doel zijn.

Als je weet welke factoren van belang zijn is het vaak relatief makkelijk om te bepalen welke concrete resultaten daarbij horen. Je weet immers al wat je wil.

Stappenplan resultaatgericht werken

Om hier invulling aan te geven kun je het volgende stappenplan gebruiken. Door dit stappenplan te volgen start je bij waar je naartoe wil en formuleer je op basis daarvan resultaten en acties.

We starten met bepalen waar je nu eigenlijk naartoe wil:

  1. Zorg dat je weet waar je naartoe wil. Formuleer voor jezelf of jullie team een duidelijke richting. Bijvoorbeeld door een duidelijke missie en visie te formuleren.
  2. Bepaal wat je belangrijk vindt, zodat je weet waar je op moet focussenAls we weten welk pad we hebben gekozen, kunnen we bepalen welke concrete resultaten we willen bereiken
  3. Bepaal de resultaten die voor de verschillende belanghebbenden van belang zijn voor jouw of jullie team. Wat is van belang voor jullie medewerkers? En wat is van belang voor jullie klanten?
  4. Zorg ervoor dat de resultaten SMART zijn geformuleerd, zodat je ook daadwerkelijk weet of je de resultaten haalt of niet.Op basis van die resultaten maken je een actieplan om die resultaten ook daadwerkelijk te behalen
  5. Voor elk van de resultaten, bepaal welke acties nodig zijn
  6. Wijs elke actie toe aan iemand binnen het team (of aan jezelf natuurlijk)
  7. (waar nodig) Voor elk van de acties, maak een kort ‘projectplannetje’ waarin je duidelijke stappen opschrijft hoe je de actie uit gaat voeren.

SMART formuleren van resultaten

Resultaatgericht werken werkt het beste als de resultaten die je wilt bereiken op de juiste manier geformleerd zijn. Net zoals vele anderen, adviseren wij om je resultaten (zo) SMART (mogelijk) te formuleren.

Als je dit leest heb je deze term ongetwijfeld meerdere malen voorbij horen komen. Daarom zullen we er hier niet teveel woorden aan vuil maken. Wellicht vind je deze infographic wel interessant, als checklist om een zo SMART mogelijk jaarplan te maken.

In A3 online is het ook mogelijk om minder meetbare resultaten te definiëren d.m.v. waarderingsindicatoren. Daarmee geeft jij zelf een waardering over het resultaat, op basis van verschillende signalen die worden opgeschreven.

Resultaatgericht werken met een A3 jaarplan

Als je écht resultaatgericht wilt werken zijn goede plannen van cruciaal belang. Deze plannen worden opgesteld vanuit de resultaten, zodat je altijd het resultaat als basis neemt in de jaarplannen.

Met een A3 jaarplan maak je duidelijk wat de richting is die je kiest, door een missie en visie te formuleren en aan de hand van deze te bepalen welke succesbepalende factoren voor jouw van belang zijn voor de resultaten.

Voor elk van deze factoren bepaal je vervolgens welke concrete resultaten je wil bereiken, en voor wie die resultaten belangrijk zijn. A3 online helpt je bij het goed formuleren en meetbaar maken van deze resultaten.

Aan deze resultaten koppel je vervolgens acties. Deze acties geven aan hoe je de resultaten wilt behalen. Wat moet er gebeuren om te realiseren wat je graag wil?

Hier kun je meer lezen over hoe zo’n A3 jaarplan specifiek werkt.

Ook resultaatgericht werken met jouw organisatie, afdeling of team?

Op onze voorbeeld pagina vind je verschillende voorbeelden over hoe zo’n jaarplan eruit ziet. Je kunt daarin zien dat resultaten en acties geformuleerd worden op basis van succesbepalende factoren. Je kunt ook direct je eigen A3 jaarplan maken en starten met resultaatgericht werken!

 Start met je eigen A3 jaarplan

Interessant? Maar is het je nog niet helemaal duidelijk hoe het werkt? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking! We leggen je graag uit hoe je ook met jouw organisatie resultaatgericht kunt werken.

Vergelijkbare berichten