De A3 methodiek is een methode om (jaar)plannen op 1 papier weer te geven. Dit zorgt niet alleen voor overzicht, het zorgt er ook voor dat je beter kunt sturen. En het beste van alles: het is een bewezen effectieve methode!

Richting, resultaat en acties

Als organisatie heb je richting nodig, zodat je weet waar je naartoe gaat. In lijn met deze richting formuleer je doelen en resultaten, zodat je weet wat je concreet wil bereiken. Om die doelen daadwerkelijk te behalen definiëer je acties.

Het is echter lastig om een plan te maken dat richting, resultaat en acties op 1 lijn brengt. Het uitvoeren van zo’n plan kan nog lastiger zijn. Zeker als je de resulaten en acties niet juist geformuleerd hebt.

Alles op 1 A3

Deze elementen samen brengen op 1 A3, dat is waar het in de kern om draait. De bovenkant van het A3 Jaarplan is gereserveerd voor de richting. Dit in de vorm van:

 • Missie: Waar staat de organisatie voor?
 • Visie: Waar gaat de organisatie voor?
 • Succesbepalende factoren: Welke factoren zijn voor jouw organisatie nu echt van belang?

Aan de rechterkant van het A3, vinden we de prestatie-indicatoren. Op deze manier definiëer je de concrete resultaten die jij als organisatie wilt behalen. Deze PI’s worden opgesplitst in 4 verschillende resultaatgebieden:

 • Klanten en Partners: Klanten zijn de afnemers van jouw product of proces. Partners zijn de organisaties of personen waarmee je samenwerkt.
 • Medewerkers: Zijn de interne medewerkers van jouw organisatie. Leidinggevenden worden ook als medewerkers gezien
 • Maatschappij: Als organisatie heb je ook een maatshappelijke taak.
 • Bestuur en Financiers: Welke zakelijke financiële resultaten wil je behalen?

Aan de linkerkant vinden we de acties. Deze acties geven exact aan wat er op welk gebied moet gebeuren binnen de organisatie om de doelen te bereiken. Deze acties worden geplaatst binnen 5 verschillende organisatie gebieden:

 • Leiderschap: De manier waarop directie en management de medewerkers en organisatie inspireren voor voortdurende verbetering
 • Strategie en beleid: Hoe implementeer jij je missie, visie en succesbepalende factoren?
 • Management van Medewerkers: Hoe benut je de kennis en inzet van medewerkers maximaal? Medewerkers zijn een belangrijke stakeholder!
 • Management van Middelen: Hoe gebruik je de beschikbare middelen om je strategie uit te voeren. Ook de manier hoe je met partners omgaat valt onder dit veld.
 • Management van Processen: De manier waarop je processen inzet om je doelen te behalen.

Door op deze manier de acties te formuleren weet je direct welk gedeelte van de organisatie wat moet veranderen om de doelen te bereiken.

Relaties tussen SBF, PI en Acties

Doordat er relaties zijn tussen de Succesbepalende factoren, Prestatie-indicatoren en acties, weet je altijd welke acties bijdragen aan welke doelen en op welke manier deze doelen bijdragen aan de richting van de organisatie.

A3 Gesprek

Het A3 gesprek is van cruciaal belang voor goede inzet van de a3 methodiek. Tijdens dit gesprek heb je het over het A3 plan. Het gesprek bestaat grofweg uit 3 onderdelen:

 1. Wat is de huidige status? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?
 2. Matcht ons huidige plan nog met de status en ontwikkelingen? Wat hebben we al bereikt? Welke punten staan er nog open?
 3. Welke acties nemen we om bij te sturen? Welke doelen en acties passen we aan?

Door dit gesprek op een waarderende, evaluerende manier te voeren wordt het mogelijk om op de juiste manier bij te sturen en de hele organisatie mee te nemen om de plannen uit te voeren.

A3 online

Dit alles kun je ondersteunen met A3 online, zodat je ook de juiste technische ondersteuning hebt om het A3 aan de slag te kunnen.

Vergelijkbare berichten